• گوشت ماهیچه گوسفند داخلی 1 کیلویی مهیا

  گوشت ماهیچه گوسفند داخلی 1 کیلویی مهیا

  % 3
  یک عدد
 • گوشت ران گوسفند داخلی 1 کیلویی مهیا

  گوشت ران گوسفند داخلی 1 کیلویی مهیا

  % 3
  یک عدد
 • گوشت قیمه ای گوساله داخلی 500 گرمی مهیا

  گوشت قیمه ای گوساله داخلی 500 گرمی مهیا

  % 9
  یک عدد
  55,000
  50,000 تومان
 • گوشت چرخکرده مخلوط داخلی 500 گرمی مهیا

  گوشت چرخکرده مخلوط داخلی 500 گرمی مهیا

  % 6
  یک عدد
  29,964
  28,000 تومان
 • گوشت چرخکرده مخلوط داخلی 1 کیلویی مهیا

  گوشت چرخکرده مخلوط داخلی 1 کیلویی مهیا

  % 8
  یک عدد
  60,000
  55,000 تومان