دسته بندی محصولات


خرید آنلاین کیسه زباله در شهر قم با تضمین بهترین قیمت و کیفیت,با وبسایت نیک آرمان با خیال راحت خرید اینترنتی خودرا انجام دهید.

 • کیسه زباله بنددار سایز متوسط رافونه

  کیسه زباله بنددار سایز متوسط رافونه

  % 7
  یک عدد
  22,400
  20,700 تومان
 • کیسه زباله 3 رول متوسط تجزیه پذیر

  کیسه زباله 3 رول متوسط تجزیه پذیر

  % 20
  یک عدد
  19,900
  15,800 تومان
 • کیسه زباله 3 رول بزرگ رافونه تجزیه پذیر

  کیسه زباله 3 رول بزرگ رافونه تجزیه پذیر

  % 10
  یک عدد
  28,600
  25,700 تومان
 • کیسه زباله ضخیم شیت 80*55

  کیسه زباله ضخیم شیت 80*55

  % 12
  یک عدد
  16,000
  14,000 تومان
 • کیسه زباله بندار سایز بزرگ رافونه

  کیسه زباله بندار سایز بزرگ رافونه

  % 16
  یک عدد
  24,900
  20,900 تومان
 • کیسه زباله قوی20عددی پیلگون

  کیسه زباله قوی20عددی پیلگون

  % 3
  یک عدد
  39,900
  38,500 تومان
 • کیسه زباله کوچک اقتصادی کوالا

  کیسه زباله کوچک اقتصادی کوالا

  % 4
  یک عدد
  5,000
  4,800 تومان
 • کیسه زباله زیپ دار25*35کهن

  کیسه زباله زیپ دار25*35کهن

  % 4
  یک عدد
  16,500
  15,700 تومان
 • کیسه زباله جعبه ای بزرگ سه رول کهن

  کیسه زباله جعبه ای بزرگ سه رول کهن

  % 7
  یک عدد
  17,800
  16,500 تومان
 • کیسه زباله رولی سبزگیتار

  کیسه زباله رولی سبزگیتار

  % 4
  یک عدد
  18,500
  17,700 تومان
 • کیسه زباله رولی پرفراژدارکوچک نارنجی گیتار

  کیسه زباله رولی پرفراژدارکوچک نارنجی گیتار

  یک عدد
  17,000 تومان
 • کیسه زباله رولی بزرگ آبی پیلگون

  کیسه زباله رولی بزرگ آبی پیلگون

  % 6
  یک عدد
  17,900
  16,800 تومان