• پیتزا سوپریم برگرچی ( ویژه VIP )  ساعات سفارش 13 یکسره تا 23

  پیتزا سوپریم برگرچی ( ویژه VIP ) ساعات سفارش 13 یکسره تا 23

  یک عدد
  32,000 تومان
 • پیتزا یونیک برگرچی (چیکن گریل ) ساعات سفارش از 13  یکسره تا  23

  پیتزا یونیک برگرچی (چیکن گریل ) ساعات سفارش از 13 یکسره تا 23

  % 5
  یک عدد
 • پیتزا سالامی برگرچی ( گوشت و مرغ ) ساعات سفارش از 13 یکسره تا 23

  پیتزا سالامی برگرچی ( گوشت و مرغ ) ساعات سفارش از 13 یکسره تا 23

  % 5
  یک عدد
 • پیتزا پپرونی برگرچی  ساعات سفارش 13 یکسره تا 23

  پیتزا پپرونی برگرچی ساعات سفارش 13 یکسره تا 23

  یک عدد
  25,000 تومان
 • پیتزا یونانی برگرچی ساعات سفارش 13 یکسره تا 23

  پیتزا یونانی برگرچی ساعات سفارش 13 یکسره تا 23

  یک عدد
  29,000 تومان
 • پیتزا سرآشپز فودلند ساعت سفارش 17 الی 23

  پیتزا سرآشپز فودلند ساعت سفارش 17 الی 23

  یک عدد
  31,000 تومان
 • سیب زمینی ویژه فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  سیب زمینی ویژه فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  20,000 تومان
 • پیتزا مارگاریتا فودلند - ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا مارگاریتا فودلند - ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
 • پیتزا ویجترین فودلند -ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا ویجترین فودلند -ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  22,000 تومان
 • پیتزا میکس فودلند - ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا میکس فودلند - ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  24,000 تومان
 • پیتزا پپرونی  فودلند  ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا پپرونی فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  24,000 تومان
 • پیتزا مرغ و قارچ فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  پیتزا مرغ و قارچ فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  26,000 تومان