• محلول ضدعفونی کننده و پاک کننده 300 میل بر پایه اتانول

  محلول ضدعفونی کننده و پاک کننده 300 میل بر پایه اتانول

  % 28
  یک عدد
  14,000
  10,000 تومان
 • پاک کننده حمام و شیرآلات اکتیو

  پاک کننده حمام و شیرآلات اکتیو

  % 28
  یک عدد
 • سفیدکننده غلیظ اکتیو (

  سفیدکننده غلیظ اکتیو (

  % 29
  یک عدد
  12,750
  9,000 تومان
 • پاک کننده سطوح چوبی رافونه 500میل

  پاک کننده سطوح چوبی رافونه 500میل

  % 26
  یک عدد
  13,600
  10,000 تومان
 • پاک کننده گاز و فر اتک 500 میل

  پاک کننده گاز و فر اتک 500 میل

  % 28
  یک عدد
  14,000
  10,000 تومان
 • پاک کننده چند منظوره اتک 750 میل

  پاک کننده چند منظوره اتک 750 میل

  % 4
  یک عدد
  17,500
  16,700 تومان
 • پاک کننده چند منظوره اکتیو 700 میل

  پاک کننده چند منظوره اکتیو 700 میل

  % 21
  یک عدد
  12,750
  10,000 تومان