دسته بندی محصولات


 • فلفل دلمه رنگی درجه یک

  فلفل دلمه رنگی درجه یک

  % 8
  بسته یک کیلویی
 • انار ساوه دونه درشت بازاری

  انار ساوه دونه درشت بازاری

  % 40
  یک کیلو
 • شلیل بزرگ قرمز

  شلیل بزرگ قرمز

  % 50
  یک کیلو
 • آلو آب دار

  آلو آب دار

  % 25
  یک کیلو
 • سیر درجه یک

  سیر درجه یک

  % 8
  بسته یک کیلویی
 • خیار گلخانه ای درجه یک

  خیار گلخانه ای درجه یک

  % 18
  یک کیلو
 • موز درجه دو

  موز درجه دو

  % 23
  یک کیلو
 • سیب زرد

  سیب زرد

  % 29
  یک کیلو
 • شلیل لواشکی

  شلیل لواشکی

  % 30
  یک کیلو
 • انگور شانی

  انگور شانی

  % 20
  یک کیلو
 • موز

  موز

  % 12
  بسته یک کیلویی
 • انگور دو رنگ درجه یک بازاری

  انگور دو رنگ درجه یک بازاری

  % 44
  یک کیلو