دسته بندی محصولات


 • خیار گلخانه ای

  خیار گلخانه ای

  % 13
  بسته یک کیلویی
  7,500
  6,500 تومان
 • هندوانه (حداقل وزن6کیلو می باشد )

  هندوانه (حداقل وزن6کیلو می باشد )

  % 2
  بسته 6 کیلویی
  17,000
  16,500 تومان
 • انگور سیاه شابلی

  انگور سیاه شابلی

  % 7
  بسته 500 گرمی
  7,000
  6,500 تومان
 • خربزه عسگر آباد

  خربزه عسگر آباد

  % 6
  بسته 2 کیلویی
  16,000
  15,000 تومان
 • دستنبو ( شمامه )

  دستنبو ( شمامه )

  % 25
  بسته 500 گرمی
  12,000
  9,000 تومان
 • گیلاس ممتاز

  گیلاس ممتاز

  % 9
  بسته 500 گرمی
  16,000
  14,500 تومان
 • گیلاس سوپر

  گیلاس سوپر

  % 4
  بسته 500 گرمی
  12,000
  11,500 تومان
 • زردآلو معمولی

  زردآلو معمولی

  % 16
  یک کیلو
  18,000
  15,000 تومان
 • موز

  موز

  % 6
  بسته یک کیلویی
  16,000
  15,000 تومان
 • گیلاس معمولی

  گیلاس معمولی

  % 4
  بسته یک کیلویی
  24,000
  23,000 تومان
 • گیلاس معمولی

  گیلاس معمولی

  % 4
  بسته 500 گرمی
  12,000
  11,500 تومان
 • انگور سیاه کندروی

  انگور سیاه کندروی

  بسته 500 گرمی
  9,000 تومان