• سینه مرغ (فله ای) شنیسل

  سینه مرغ (فله ای) شنیسل

  % 5
  یک کیلو
  60,000
  57,000 تومان
 • مرغ کشتار روز تازه

  مرغ کشتار روز تازه

  % 2
  بسته 2 کیلویی
 • مرغ 8 تکه ( هشت تکه ) پاک کرده بدون پوست

  مرغ 8 تکه ( هشت تکه ) پاک کرده بدون پوست

  % 2
  بسته 2 کیلویی
 • مرغ 4 تکه پاک شده ( چهار تکه )

  مرغ 4 تکه پاک شده ( چهار تکه )

  % 2
  بسته 2 کیلویی
 • کتف و بال فله مرغ

  کتف و بال فله مرغ

  % 7
  یک کیلو
  38,000
  35,000 تومان
 • دل مرغ

  دل مرغ

  % 12
  یک عدد
 • جگر مرغ 400 گرمی

  جگر مرغ 400 گرمی

  % 15
  یک عدد
  9,500
  8,000 تومان