• ساق بی پوست مرغ 900 گرمی مهیا

  ساق بی پوست مرغ 900 گرمی مهیا

  % 3
  یک عدد
  26,000
  25,000 تومان
 • ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی

  ران و سینه مرغ بی پوست 1800 گرمی

  % 10
  یک عدد
 • مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - مهیار پروتئین

  مرغ خرد شده بی پوست 1800 گرمی - مهیار پروتئین

  % 10
  یک عدد
 • بلدرچین تازه 800 گرمی مهیا

  بلدرچین تازه 800 گرمی مهیا

  % 18
  یک عدد
 • جوجه کباب سینه زعفرانی - 900 گرمی مهیا

  جوجه کباب سینه زعفرانی - 900 گرمی مهیا

  % 9
  یک عدد
  27,700
  25,000 تومان
 • جوجه کباب لیمویی 400 گرمی مهیا

  جوجه کباب لیمویی 400 گرمی مهیا

  % 2
  یک عدد
  12,300
  12,000 تومان
 • شنیسل بی آرد 900 گرمی مهیا

  شنیسل بی آرد 900 گرمی مهیا

  % 9
  یک عدد
  27,700
  25,000 تومان
 • بال و بازو ساده 900 گرمی مهیا

  بال و بازو ساده 900 گرمی مهیا

  % 4
  یک عدد
 • فیله ساده مرغ 900 گرمی مهیا

  فیله ساده مرغ 900 گرمی مهیا

  % 3
  یک عدد
  32,130
  31,000 تومان
 • مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا

  مغز ران مرغ 900 گرمی مهیا

  % 8
  یک عدد
  25,000
  23,000 تومان
 • بازو ساده 900 گرمی

  بازو ساده 900 گرمی

  % 3
  یک عدد
  17,700
  17,000 تومان
 • گردن مرغ بی پوست مهیا

  گردن مرغ بی پوست مهیا

  % 9
  یک عدد