• سینه مرغ (فله ای) شنیسل

  سینه مرغ (فله ای) شنیسل

  % 5
  یک کیلو
  60,000
  57,000 تومان
 • مرغ سبزکشتار روز تازه

  مرغ سبزکشتار روز تازه

  یک کیلو
  31,900 تومان
 • مرغ 8 تکه ( هشت تکه ) پاک کرده بدون پوست

  مرغ 8 تکه ( هشت تکه ) پاک کرده بدون پوست

  % 2
  بسته 2 کیلویی
 • مرغ 4 تکه پاک شده ( چهار تکه )

  مرغ 4 تکه پاک شده ( چهار تکه )

  % 2
  بسته 2 کیلویی
 • جوجه کباب بال 800 گرم کاله

  جوجه کباب بال 800 گرم کاله

  % 5
  یک عدد
  36,700
  34,600 تومان
 • جوجه کباب زعفرانی 800گرم کاله

  جوجه کباب زعفرانی 800گرم کاله

  % 3
  یک عدد
  51,000
  49,300 تومان
 • فیله مرغ سوخاری400گرم کاله

  فیله مرغ سوخاری400گرم کاله

  % 3
  یک عدد
  42,000
  40,500 تومان
 • مرغ سبزتنظیم بازار

  مرغ سبزتنظیم بازار

  یک عدد
  31,900 تومان
 • کتف و بال فله مرغ

  کتف و بال فله مرغ

  % 7
  یک کیلو
  38,000
  35,000 تومان
 • دل مرغ

  دل مرغ

  یک عدد
  33,000 تومان
 • جگر مرغ تازه روزانه

  جگر مرغ تازه روزانه

  % 4
  یک عدد
  23,000
  22,000 تومان
 • پای مرغ

  پای مرغ

  یک عدد
  16,500 تومان