• کنسرو خورشت قیمه با گوشت گیاهی شهدین

  کنسرو خورشت قیمه با گوشت گیاهی شهدین

  % 30
  یک عدد
  12,900
  9,000 تومان
 • کنسرو سس ماکارونی شهدین

  کنسرو سس ماکارونی شهدین

  % 25
  یک عدد
  10,800
  8,000 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ یک و یک 380 گرم

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ یک و یک 380 گرم

  % 20
  یک عدد
  12,500
  9,900 تومان
 • کنسرو ذرت شیرین دلپذیر415 گرم

  کنسرو ذرت شیرین دلپذیر415 گرم

  % 11
  یک عدد
  15,000
  13,300 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر420گرم

  کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر420گرم

  % 9
  یک عدد
  9,500
  8,600 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ دلپذیر420 گرم

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ دلپذیر420 گرم

  % 11
  یک عدد
  11,000
  9,700 تومان
 • سس ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک

  سس ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک

  % 9
  یک عدد
  12,700
  11,500 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی یک و یک

  کنسرو لوبیا چیتی یک و یک

  % 21
  یک عدد
  11,400
  9,000 تومان