• کنسرو میرزا قاسمس 482 گرمی دلپذیر

  کنسرو میرزا قاسمس 482 گرمی دلپذیر

  % 3
  یک عدد
  11,500
  11,100 تومان
 • چاشنی جوجه کباب عشایری250میل آل اسپایس

  چاشنی جوجه کباب عشایری250میل آل اسپایس

  % 12
  یک عدد
  25,000
  22,000 تومان
 • چاشنی جوجه کباب بندری250میل آل اسپایس

  چاشنی جوجه کباب بندری250میل آل اسپایس

  % 12
  یک عدد
  25,000
  22,000 تومان
 • چاشنی کباب ترش250میل آل اسپایس

  چاشنی کباب ترش250میل آل اسپایس

  % 12
  یک عدد
  25,000
  22,000 تومان
 • کنسروخوراک بادمجان350گرم خوشاب

  کنسروخوراک بادمجان350گرم خوشاب

  یک عدد
  7,500 تومان
 • کنسرو تن ماهی 180گرم ماوی

  کنسرو تن ماهی 180گرم ماوی

  % 13
  یک عدد
  21,500
  18,700 تومان
 • کنسرو تن ماهی فلفلی 180گرم ناخدا

  کنسرو تن ماهی فلفلی 180گرم ناخدا

  % 5
  یک عدد
  14,000
  13,300 تومان
 • کنسرو تن ماهی سبزیجات 180گرم ناخدا

  کنسرو تن ماهی سبزیجات 180گرم ناخدا

  % 6
  یک عدد
  16,000
  14,950 تومان
 • کنسرو تن ماهی 180گرم ناخدا

  کنسرو تن ماهی 180گرم ناخدا

  % 4
  یک عدد
  13,800
  13,200 تومان
 • جوجه کباب ماسالا بسته بندی800گرم کاله

  جوجه کباب ماسالا بسته بندی800گرم کاله

  % 3
  یک عدد
  48,000
  46,300 تومان
 • کنسروتن ماهی زیتونی180گرم کلیددار66

  کنسروتن ماهی زیتونی180گرم کلیددار66

  % 3
  یک عدد
  21,000
  20,300 تومان
 • کنسروتن ماهی فلفلی180گرم کلیددار66

  کنسروتن ماهی فلفلی180گرم کلیددار66

  % 5
  یک عدد
  18,500
  17,400 تومان