• کنسرو ذرت یک و یک

  کنسرو ذرت یک و یک

  % 23
  یک عدد
  18,500
  14,100 تومان
 • کنسرو نخود سبز یک و یک

  کنسرو نخود سبز یک و یک

  % 23
  یک عدد
  11,500
  8,800 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بیژن

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بیژن

  % 28
  یک عدد
  12,500
  9,000 تومان
 • کنسرو عدسی بیژن

  کنسرو عدسی بیژن

  % 26
  یک عدد
  9,500
  7,000 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ یک و یک 380 گرم

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ یک و یک 380 گرم

  % 20
  یک عدد
  12,500
  10,000 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر420گرم

  کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر420گرم

  % 9
  یک عدد
  9,500
  8,600 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی با قارچ دلپذیر420 گرم

  کنسرو لوبیا چیتی با قارچ دلپذیر420 گرم

  % 5
  یک عدد
  11,000
  10,400 تومان
 • سس ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک

  سس ماکارونی با سویا و قارچ یک و یک

  % 23
  یک عدد
  12,700
  9,700 تومان
 • کنسرو لوبیا چیتی یک و یک

  کنسرو لوبیا چیتی یک و یک

  % 23
  یک عدد
  11,400
  8,700 تومان
 • کنسرو خوراک بادمجان یک ویک 365 گرم

  کنسرو خوراک بادمجان یک ویک 365 گرم

  % 23
  یک عدد
  11,600
  8,900 تومان