• غذا خانگی زرشک پلوبا مرغ  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذا خانگی زرشک پلوبا مرغ ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 9
  یک عدد
  32,000
  29,000 تومان
 • غذای خانگی چلو خورشت قیمه ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا22

  غذای خانگی چلو خورشت قیمه ویژه ( VIP ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا22

  % 5
  یک عدد
  20,000
  19,000 تومان
 • غذای خانگی چلو خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP )     ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلو خورشت قرمه قورمه سبزی ویژه ( VIP ) ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  % 12
  یک عدد
  25,000
  22,000 تومان
 • غذای خانگی ماست چکیده موسیر دار سنتی ( با کوزه گلی ) فقط همراه غذا  ساعات سفارش از 11 صبح یکسره الی 22

  غذای خانگی ماست چکیده موسیر دار سنتی ( با کوزه گلی ) فقط همراه غذا ساعات سفارش از 11 صبح یکسره الی 22

  % 14
  یک عدد
  7,000
  6,000 تومان
 • غذا خانگی سالاد فصل به همراه غذا ساعات سفارش 11 صبح یکسره تا 22

  غذا خانگی سالاد فصل به همراه غذا ساعات سفارش 11 صبح یکسره تا 22

  % 14
  یک عدد
  7,000
  6,000 تومان
 • غذا خانگی زیتون پرورده به همراه غذا  ساعات سفارش از 11 یکسره الی 22

  غذا خانگی زیتون پرورده به همراه غذا ساعات سفارش از 11 یکسره الی 22

  % 14
  یک عدد
  7,000
  6,000 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب برگ مخصوص   ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب برگ مخصوص ساعات سفارش  از 11 صبح یکسره تا 22

  % 12
  یک عدد
  90,000
  79,000 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب سلطانی VIP   ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب سلطانی VIP ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 4
  یک عدد
  115,000
  110,000 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب میکس مخصوص     ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب میکس مخصوص ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 10
  یک عدد
  65,000
  58,000 تومان
 • غذای خانگی چلوکباب میکس معمولی    ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوکباب میکس معمولی ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 2
  یک عدد
  40,000
  39,000 تومان
 • غذای خانگی چلو خالی با برنج ایرانی 300 گرم پخته    ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلو خالی با برنج ایرانی 300 گرم پخته ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 9
  یک عدد
  11,000
  10,000 تومان
 • غذای خانگی چلوماهی قزل آلا (سوخاری و کبابی )    ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  غذای خانگی چلوماهی قزل آلا (سوخاری و کبابی ) ساعات سفارش از 11 صبح یکسره تا 22

  % 6
  یک عدد
  48,000
  45,000 تومان