• پودر کتلت گیاهی 150 گرمی سبزان

  پودر کتلت گیاهی 150 گرمی سبزان

  % 11
  یک عدد
  7,700
  6,800 تومان
 • فلافل نیمه آماده 1 کیلویی رزا

  فلافل نیمه آماده 1 کیلویی رزا

  % 20
  یک عدد
 • سوپ مرغ الیت

  سوپ مرغ الیت

  % 20
  یک عدد
  5,000
  4,000 تومان