• پیتزاچیکن استروگانف متوسط کاله

  پیتزاچیکن استروگانف متوسط کاله

  % 4
  یک عدد
  35,900
  34,200 تومان
 • پیتزاپپرونی کاپومتوسط کاله

  پیتزاپپرونی کاپومتوسط کاله

  % 4
  یک عدد
  26,900
  25,800 تومان
 • قیمه سیب زمینی استرال یک و یک

  قیمه سیب زمینی استرال یک و یک

  % 14
  یک عدد
  25,100
  21,400 تومان
 • پودر کتلت ملک

  پودر کتلت ملک

  % 16
  یک عدد
  6,500
  5,400 تومان