• پودر کتلت گیاهی 150 گرمی سبزان

  پودر کتلت گیاهی 150 گرمی سبزان

  % 11
  یک عدد
  7,700
  6,800 تومان
 • ناگت مرغ 80% رزا

  ناگت مرغ 80% رزا

  % 24
  یک عدد
  12,500
  9,500 تومان
 • فلافل نیمه آماده 1 کیلویی رزا

  فلافل نیمه آماده 1 کیلویی رزا

  % 20
  یک عدد
 • سوپ سبزیجات الیت68 گرم

  سوپ سبزیجات الیت68 گرم

  % 20
  یک عدد
  5,000
  4,000 تومان
 • سوپ جو سبزان70 گرم

  سوپ جو سبزان70 گرم

  یک عدد
  3,500 تومان
 • سوپ جو الیت68 گرم

  سوپ جو الیت68 گرم

  % 20
  یک عدد
  5,000
  4,000 تومان
 • سوپ مرغ و ورمیشل الیت68 گرم

  سوپ مرغ و ورمیشل الیت68 گرم

  % 20
  یک عدد
  5,000
  4,000 تومان
 • سوپ جو و قارچ الیت68 گرم

  سوپ جو و قارچ الیت68 گرم

  % 20
  یک عدد
  5,000
  4,000 تومان
 • سوپ مرغ الیت

  سوپ مرغ الیت

  % 20
  یک عدد
  5,000
  4,000 تومان