• فلافل نیمه آماده1کیلویی ممتازفرنان

  فلافل نیمه آماده1کیلویی ممتازفرنان

  % 39
  یک کیلو
  42,000
  25,500 تومان
 • همبرگرممتاز60%مام

  همبرگرممتاز60%مام

  % 9
  یک عدد
  36,800
  33,200 تومان
 • لازانیاسریع پخت450گرم مانا

  لازانیاسریع پخت450گرم مانا

  % 1
  یک عدد
  18,500
  18,250 تومان
 • کباب لقمه70%مام

  کباب لقمه70%مام

  % 9
  یک عدد
  38,700
  34,900 تومان
 • همبرگر85%مام

  همبرگر85%مام

  % 9
  یک عدد
  50,600
  45,600 تومان
 • کباب لقمه نیان ب آ

  کباب لقمه نیان ب آ

  % 8
  یک عدد
  26,300
  24,000 تومان
 • همبرگر 60% گوشت مارین

  همبرگر 60% گوشت مارین

  % 9
  یک عدد
  27,500
  24,750 تومان
 • کوکتل شیرین 65گرم مانی

  کوکتل شیرین 65گرم مانی

  % 6
  یک عدد
  14,000
  13,100 تومان
 • کوکتل شیرین 65گرم مانی

  کوکتل شیرین 65گرم مانی

  یک عدد
  131,000 تومان
 • سوپ سبزیجات70گرمی سبزان

  سوپ سبزیجات70گرمی سبزان

  % 13
  یک عدد
  7,490
  6,500 تومان
 • سوپ مرغ 70 گرمی سبزان

  سوپ مرغ 70 گرمی سبزان

  % 13
  یک عدد
  7,490
  6,500 تومان
 • سوپ ورمیشل 70گرمی سبزان

  سوپ ورمیشل 70گرمی سبزان

  % 9
  یک عدد
  5,000
  4,550 تومان