• شکلات تک انگشتی

  شکلات تک انگشتی

  % 16
  یک عدد
  3,000
  2,500 تومان
 • شکلات شیری فرمند (فله )

  شکلات شیری فرمند (فله )

  % 14
  بسته 500 گرمی
 • شکلات تلخ 83% فرمند (فله)

  شکلات تلخ 83% فرمند (فله)

  % 10
  بسته 500 گرمی
 • شکلات شیری 23 گرمی فرمند

  شکلات شیری 23 گرمی فرمند

  یک عدد
 • آبنبات شیری مغزدار بسته 10 عددی آناتا (ولیمه)

  آبنبات شیری مغزدار بسته 10 عددی آناتا (ولیمه)

  % 25
  یک عدد
  2,000
  1,500 تومان
 • تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  % 6
  بسته 250 گرمی
 • تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  % 6
  بسته 250 گرمی