• شکلات تک انگشتی

  شکلات تک انگشتی

  % 16
  یک عدد
  3,000
  2,500 تومان
 • شکلات شیری فرمند (فله )

  شکلات شیری فرمند (فله )

  % 14
  بسته 500 گرمی
 • شکلات تلخ 83% فرمند (فله)

  شکلات تلخ 83% فرمند (فله)

  % 10
  بسته 500 گرمی
 • شکلات سفیدهیس21گرم شیرین عسل

  شکلات سفیدهیس21گرم شیرین عسل

  یک عدد
  9,500 تومان
 • شکلات شیری 23 گرمی فرمند

  شکلات شیری 23 گرمی فرمند

  یک عدد
 • تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  % 6
  بسته 250 گرمی
 • تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  تافی شکلاتی بامغزتخمه افتابگردان

  % 6
  بسته 250 گرمی
 • شوکو اسمارت دراژ نعنایی 100 گرمی فرمند

  شوکو اسمارت دراژ نعنایی 100 گرمی فرمند

  % 7
  یک عدد
  7,000
  6,500 تومان
 • تابلت 99 % تلخ 220 گرم ما

  تابلت 99 % تلخ 220 گرم ما

  یک عدد
  50,250 تومان
 • شکلات تابلت گالاردو تلخ 83% 100 گرمی

  شکلات تابلت گالاردو تلخ 83% 100 گرمی

  % 7
  یک عدد
  19,000
  17,650 تومان