• هات داگ پنیری60 % بوفالو

  هات داگ پنیری60 % بوفالو

  % 8
  بسته یک کیلویی
 • بلغاری 55 % مهام

  بلغاری 55 % مهام

  % 10
  بسته 500 گرمی
 • سوسیس آلمانی مهام

  سوسیس آلمانی مهام

  % 14
  بسته 500 گرمی
 • هات داگ 60 درصد بوفالو

  هات داگ 60 درصد بوفالو

  % 16
  یک کیلو
 • کالباس خشک 60%

  کالباس خشک 60%

  % 10
  یک کیلو