• هات داگ پنیری60 %بوفالو

  هات داگ پنیری60 %بوفالو

  % 13
  بسته یک کیلویی
 • هات داگ پنیری60 %بوفالو

  هات داگ پنیری60 %بوفالو

  % 13
  بسته 500 گرمی
 • سوسیس آلمانی مهام40%

  سوسیس آلمانی مهام40%

  گرم
  22,300 تومان
 • هات داگ 55درصد مهام

  هات داگ 55درصد مهام

  گرم
  31,800 تومان
 • هات داگ 55درصد مهام

  هات داگ 55درصد مهام

  گرم
  31,800 تومان
 • کالباس خشک 60% بوفالو

  کالباس خشک 60% بوفالو

  بسته یک کیلویی
 • کالباس خشک 60% بوفالو

  کالباس خشک 60% بوفالو

  بسته 500 گرمی