• هات داگ پنیری60 % بوفالو

  هات داگ پنیری60 % بوفالو

  % 10
  بسته یک کیلویی
  25,000
  22,500 تومان
 • هات داگ 60 درصد بوفالو

  هات داگ 60 درصد بوفالو

  % 16
  یک کیلو
  18,000
  15,000 تومان
 • کالباس خشک 60%

  کالباس خشک 60%

  % 10
  یک کیلو
  22,000
  19,600 تومان
 • کوکتل بوفالو 60%

  کوکتل بوفالو 60%

  % 11
  یک کیلو
 • سوسیس بوفالو 60%

  سوسیس بوفالو 60%

  % 8
  یک کیلو
  12,000
  11,000 تومان