• هات داگ پنیری60 %بوفالو

  هات داگ پنیری60 %بوفالو

  % 13
  بسته یک کیلویی
  25,000
  21,600 تومان
 • هات داگ پنیری60 %بوفالو

  هات داگ پنیری60 %بوفالو

  % 13
  بسته 500 گرمی
  12,500
  10,800 تومان
 • کالباس خشک 60 درصد رزا

  کالباس خشک 60 درصد رزا

  % 5
  بسته 500 گرمی
  8,500
  8,000 تومان
 • هات داگ 60 درصد بوفالو

  هات داگ 60 درصد بوفالو

  بسته یک کیلویی
  18,300 تومان
 • هات داگ 60 درصد بوفالو

  هات داگ 60 درصد بوفالو

  % 20
  بسته 500 گرمی
  11,500
  9,200 تومان
 • کالباس خشک 60% بوفالو

  کالباس خشک 60% بوفالو

  بسته یک کیلویی
 • کالباس خشک 60% بوفالو

  کالباس خشک 60% بوفالو

  بسته 500 گرمی
 • کوکتل بوفالو 60%

  کوکتل بوفالو 60%

  % 6
  یک کیلو
  16,000
  15,000 تومان
 • سوسیس بوفالو 60%

  سوسیس بوفالو 60%

  % 10
  یک کیلو
  15,500
  13,800 تومان