• چیپس و پنیر یک نفره فودلند  ساعات سفارش 17 الی 23

  چیپس و پنیر یک نفره فودلند ساعات سفارش 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
  20,000
  18,400 تومان
 • چیپس و پنیر دو نفره فودلند  ساعات سفارش 17 الی 23

  چیپس و پنیر دو نفره فودلند ساعات سفارش 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
  25,000
  23,000 تومان
 • استریپس فودلند  ساعات سفارش 17 الی 23

  استریپس فودلند ساعات سفارش 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
  25,000
  23,000 تومان
 • میکس چیکن فودلند ساعات سفارش 17 الی 23

  میکس چیکن فودلند ساعات سفارش 17 الی 23

  % 8
  یک عدد
  30,000
  27,600 تومان