• کنتاکی 2 تکه فودلند همراه با سیب زمینی ، نان و قارچ ساعات سفارش 19 الی 23

  کنتاکی 2 تکه فودلند همراه با سیب زمینی ، نان و قارچ ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  30,000 تومان
 • چیپس و پنیر تنوری یک نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  چیپس و پنیر تنوری یک نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  21,000 تومان
 • چیپس و پنیر تنوری دو نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  چیپس و پنیر تنوری دو نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  26,000 تومان
 • سوخاری استریپس فودلند  ساعات سفارش 19 الی 23

  سوخاری استریپس فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  28,000 تومان
 • سوخاری میکس چیکن فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  سوخاری میکس چیکن فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
  33,000 تومان