• پودرسوخاری سفید ویکو1000گرم

  پودرسوخاری سفید ویکو1000گرم

  یک عدد
  25,300 تومان
 • ناگت مرغ و پنیر 950گرم ب آ

  ناگت مرغ و پنیر 950گرم ب آ

  % 8
  یک عدد
  72,100
  65,850 تومان
 • شنیتسل مرغ 570 گرم ب آ

  شنیتسل مرغ 570 گرم ب آ

  % 9
  یک عدد
  42,300
  38,300 تومان
 • ناگت مرغ 250گرم ب آ

  ناگت مرغ 250گرم ب آ

  % 7
  یک عدد
  19,000
  17,600 تومان
 • پودرسوخاری

  پودرسوخاری

  یک عدد
  20,000 تومان
 • پودر سوخاری معمولی300گرم پنگوئن

  پودر سوخاری معمولی300گرم پنگوئن

  % 12
  یک عدد
  12,900
  11,300 تومان
 • فلافل یک کیلویی ازموده

  فلافل یک کیلویی ازموده

  % 11
  یک عدد
 • پودر سوخاری پولکی کریسپی ملک

  پودر سوخاری پولکی کریسپی ملک

  % 21
  یک عدد
  13,000
  10,200 تومان
 • پودر سوخاری پفکی ملک

  پودر سوخاری پفکی ملک

  % 20
  یک عدد
  12,000
  9,500 تومان
 • چیپس و پنیر تنوری یک نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  چیپس و پنیر تنوری یک نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  یک عدد
 • چیپس و پنیر تنوری دو نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  چیپس و پنیر تنوری دو نفره فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 2
  یک عدد
  37,000
  36,000 تومان
 • سوخاری استریپس فودلند  ساعات سفارش 19 الی 23

  سوخاری استریپس فودلند ساعات سفارش 19 الی 23

  % 5
  یک عدد
  38,000
  36,000 تومان