دسته بندی محصولات


 • فلفل دلمه رنگی درجه یک

  فلفل دلمه رنگی درجه یک

  بسته یک کیلویی
  25,000 تومان
 • گوجه فرنگی درجه یک

  گوجه فرنگی درجه یک

  % 37
  یک کیلو
  13,500
  8,500 تومان
 • خیار گلخانه ای درجه یک

  خیار گلخانه ای درجه یک

  % 20
  یک کیلو
  12,000
  9,500 تومان
 • لبو

  لبو

  % 28
  یک کیلو
  7,000
  5,000 تومان
 • گوجه فرنگی کوچک درجه یک

  گوجه فرنگی کوچک درجه یک

  % 22
  بسته یک کیلویی
 • کلم قرمز

  کلم قرمز

  یک کیلو
  6,500 تومان
 • کلم سفید

  کلم سفید

  یک کیلو
  4,500 تومان
 • کلم بروکلی

  کلم بروکلی

  بسته 500 گرمی
  16,800 تومان
 • کلم قرمز

  کلم قرمز

  یک کیلو
  6,500 تومان
 • پیاز قرمز

  پیاز قرمز

  % 15
  بسته یک کیلویی
 • پیاز قرمز

  پیاز قرمز

  % 15
  بسته 500 گرمی
 • شلغم

  شلغم

  % 28
  یک کیلو
  7,000
  5,000 تومان