دسته بندی محصولات


 • فلفل دلمه رنگی درجه یک

  فلفل دلمه رنگی درجه یک

  % 8
  بسته یک کیلویی
 • خیار گلخانه ای درجه یک

  خیار گلخانه ای درجه یک

  % 18
  یک کیلو
 • بلال شیری

  بلال شیری

  % 25
  یک کیلو
 • گوجه فرنگی کوچک درجه یک

  گوجه فرنگی کوچک درجه یک

  % 22
  بسته یک کیلویی
 • پیاز قرمز

  پیاز قرمز

  % 15
  بسته یک کیلویی
 • پیاز قرمز

  پیاز قرمز

  % 15
  بسته 500 گرمی
 • بلال مکزیکی درجه یک

  بلال مکزیکی درجه یک

  % 29
  بسته یک کیلویی
 • فلفل دلمه

  فلفل دلمه

  % 10
  بسته یک کیلویی
 • فلفل دلمه

  فلفل دلمه

  % 10
  بسته 500 گرمی
 • بادمجان درجه یک

  بادمجان درجه یک

  % 23
  یک کیلو
 • سیب زمینی

  سیب زمینی

  % 26
  یک کیلو
 • سیب زمینی

  سیب زمینی

  % 16
  بسته 3 کیلویی