دسته بندی محصولات


 • خیار گلخانه ای

  خیار گلخانه ای

  % 13
  بسته یک کیلویی
  7,500
  6,500 تومان
 • بامیه سبز خورشتی

  بامیه سبز خورشتی

  % 11
  بسته 500 گرمی
 • کلم قرمز

  کلم قرمز

  % 25
  یک کیلو
  4,000
  3,000 تومان
 • لوبیا سبز

  لوبیا سبز

  % 18
  بسته 500 گرمی
  8,000
  6,500 تومان
 • لوبیا سبز

  لوبیا سبز

  % 13
  بسته یک کیلویی
  15,000
  13,000 تومان
 • کلم سفید

  کلم سفید

  % 25
  یک کیلو
  4,000
  3,000 تومان
 • کلم بروکلی

  کلم بروکلی

  % 10
  بسته 500 گرمی
  10,000
  9,000 تومان
 • بلال مکزیکی

  بلال مکزیکی

  % 14
  یک کیلو
  14,000
  12,000 تومان
 • فلفل شیرین

  فلفل شیرین

  % 9
  بسته 250 گرمی
 • فلفل شیرین

  فلفل شیرین

  % 9
  بسته 500 گرمی
 • فلفل دلمه

  فلفل دلمه

  % 11
  بسته یک کیلویی
  17,000
  15,000 تومان
 • فلفل دلمه

  فلفل دلمه

  % 11
  بسته 500 گرمی
  8,500
  7,500 تومان