• سیر درجه یک

  سیر درجه یک

  % 8
  بسته یک کیلویی
 • سبزی خورد شده باسیر

  سبزی خورد شده باسیر

  یک عدد
  8,500 تومان
 • لبو

  لبو

  % 28
  یک کیلو
  7,000
  5,000 تومان
 • کلم قرمز

  کلم قرمز

  یک کیلو
  6,500 تومان