دسته بندی محصولات


 • سبزی قرمه سلفون ملک

  سبزی قرمه سلفون ملک

  % 18
  یک عدد
  5,000
  4,100 تومان
 • نعنای خشک سلفون ملک

  نعنای خشک سلفون ملک

  % 21
  یک عدد
  5,500
  4,300 تومان
 • سبزی منجمد سوپی 500 گرمی زبانزد

  سبزی منجمد سوپی 500 گرمی زبانزد

  % 33
  یک عدد
  7,500
  5,000 تومان
 • سبزی کوکوئی نیک آرمان

  سبزی کوکوئی نیک آرمان

  % 33
  بسته 300 گرمی
  7,500
  5,000 تومان
 • سبزی کوکوئی نیک آرمان

  سبزی کوکوئی نیک آرمان

  % 33
  بسته 300 گرمی
  7,500
  5,000 تومان
 • شوید خشک سلفون ملک

  شوید خشک سلفون ملک

  % 18
  یک عدد
  5,500
  4,500 تومان