دسته بندی محصولات


 • سبزی خورشتی  نیک آرمان (قرمه ای)

  سبزی خورشتی نیک آرمان (قرمه ای)

  % 33
  بسته400 گرمی
 • سبزی خورشتی  نیک آرمان (قرمه ای)

  سبزی خورشتی نیک آرمان (قرمه ای)

  % 33
  بسته 250 گرمی
 • سبزی آش نیک آرمان

  سبزی آش نیک آرمان

  % 33
  بسته400 گرمی
 • سبزی منجمد آش توسکا400 گرم

  سبزی منجمد آش توسکا400 گرم

  % 28
  یک عدد
  6,300
  4,500 تومان
 • سبزی منجمد کوکو توسکا400گرم

  سبزی منجمد کوکو توسکا400گرم

  % 28
  یک عدد
  6,300
  4,500 تومان
 • سبزی منجمد پلویی توسکا400 گرم

  سبزی منجمد پلویی توسکا400 گرم

  % 28
  یک عدد
 • سبزی منجمد سوپ توسکا400گرم

  سبزی منجمد سوپ توسکا400گرم

  % 28
  یک عدد
  6,300
  4,500 تومان
 • مخلوط رنگی سبزیجات سرد و تازه500 گرم

  مخلوط رنگی سبزیجات سرد و تازه500 گرم

  % 10
  یک عدد
 • سبزی قرمه سرخ شده 400 گرمی نیک آرمان

  سبزی قرمه سرخ شده 400 گرمی نیک آرمان

  % 15
  یک عدد