دسته بندی محصولات


 • سبزی قرمه سلفون ملک

  سبزی قرمه سلفون ملک

  % 18
  یک عدد
  5,000
  4,100 تومان
 • نعنای خشک سلفون ملک

  نعنای خشک سلفون ملک

  % 21
  یک عدد
  5,500
  4,300 تومان
 • سبزی منجمد سوپی 500 گرمی زبانزد

  سبزی منجمد سوپی 500 گرمی زبانزد

  % 33
  یک عدد
  7,500
  5,000 تومان
 • سبزی کوکوئی نیک آرمان

  سبزی کوکوئی نیک آرمان

  % 33
  بسته 300 گرمی
 • سبزی کوکوئی نیک آرمان

  سبزی کوکوئی نیک آرمان

  % 33
  بسته 300 گرمی
 • سبزی منجمد آش توسکا400 گرم

  سبزی منجمد آش توسکا400 گرم

  % 44
  یک عدد
  11,700
  6,500 تومان
 • سبزی منجمد کوکو توسکا400گرم

  سبزی منجمد کوکو توسکا400گرم

  % 28
  یک عدد
  8,750
  6,300 تومان
 • ذرت مکزیکی

  ذرت مکزیکی

  بسته یک کیلویی
  36,000 تومان
 • ذرت مکزیکی

  ذرت مکزیکی

  بسته 500 گرمی
  18,000 تومان