خرید آنلاین خیارشور در شهر قم با تضمین بهترین قیمت و کیفیت،با وبسایت نیک آرمان با خیال راحت خرید اینترنتی خودرا انجام دهید.

 • خیارشور ممتاز صالحی-شیشه

  خیارشور ممتاز صالحی-شیشه

  % 8
  یک عدد
  31,400
  28,800 تومان
 • خیارشور ویژه صالحی - شیشه

  خیارشور ویژه صالحی - شیشه

  % 7
  یک عدد
  34,000
  31,400 تومان
 • خیارشوردرجه 1 650گرم دلپذیر

  خیارشوردرجه 1 650گرم دلپذیر

  یک عدد
  29,000 تومان
 • خیارشور ویژه 680گرم قدس

  خیارشور ویژه 680گرم قدس

  یک عدد
  39,500 تومان
 • خیارشورممتازقوطی 770گرم یک ویک

  خیارشورممتازقوطی 770گرم یک ویک

  % 8
  یک عدد
  32,500
  29,750 تومان
 • خیارشورویژه طراوات 580گرم

  خیارشورویژه طراوات 580گرم

  % 8
  یک عدد
  29,900
  27,350 تومان
 • خیارشور ممتاز طراوت580 گرم

  خیارشور ممتاز طراوت580 گرم

  % 3
  یک عدد
  26,800
  25,950 تومان
 • خیار شور ویژه 650 گرم صالحی

  خیار شور ویژه 650 گرم صالحی

  یک عدد
  43,000 تومان
 • خیار شور ویژه 650 گرم پیک

  خیار شور ویژه 650 گرم پیک

  % 24
  یک عدد
  44,900
  34,000 تومان
 • خیار شور درجه یک 1500 گرم دلوسه

  خیار شور درجه یک 1500 گرم دلوسه

  % 28
  یک عدد
  45,780
  32,900 تومان
 • خیار شور معمولی 650 گرم پیک

  خیار شور معمولی 650 گرم پیک

  % 24
  یک عدد
  44,900
  34,000 تومان
 • خیار شور ممتاز دلپذیر

  خیار شور ممتاز دلپذیر

  % 2
  یک عدد
  31,500
  30,750 تومان