• پودر خمیر پیتزا فوری تستا

  پودر خمیر پیتزا فوری تستا

  % 11
  یک عدد
  14,950
  13,200 تومان
 • آرد برنج 400 گرمی تستا

  آرد برنج 400 گرمی تستا

  % 8
  یک عدد
  14,950
  13,700 تومان
 • نان پیتزا 450 گرم فرنان

  نان پیتزا 450 گرم فرنان

  % 21
  یک عدد
  12,500
  9,800 تومان
 • خمیر پیراشکی 15 عددی 500گرم فرنان

  خمیر پیراشکی 15 عددی 500گرم فرنان

  % 11
  یک عدد
  17,000
  15,000 تومان
 • نان پیتزا480گرم ظرفی9595

  نان پیتزا480گرم ظرفی9595

  % 25
  یک عدد
  13,910
  10,350 تومان
 • نان پیتزاسلفونی کاله

  نان پیتزاسلفونی کاله

  % 7
  یک عدد
  12,900
  11,900 تومان
 • خمیریوفکادایره9595

  خمیریوفکادایره9595

  % 21
  یک عدد
  20,880
  16,400 تومان
 • نان یوفکا مستطیل فرنان

  نان یوفکا مستطیل فرنان

  % 18
  یک عدد
  22,000
  18,000 تومان
 • نان یوفکا مثلثی سلفونی 9595

  نان یوفکا مثلثی سلفونی 9595

  % 14
  یک عدد
  18,640
  15,850 تومان