• خلال دندان ورقی چوبی

  خلال دندان ورقی چوبی

  % 66
  یک عدد
 • خلال دندان مکعبی 500 تایی بامبو

  خلال دندان مکعبی 500 تایی بامبو

  % 20
  یک عدد
 • خلال دندان180عددی بامبو متوسط

  خلال دندان180عددی بامبو متوسط

  % 17
  یک عدد