• خالبرداری ساختمان مفید

  خالبرداری ساختمان مفید

  % 30
  یک عدد
  25,000
  17,500 تومان
 • فصد خون وحجامت ساختمان مفید

  فصد خون وحجامت ساختمان مفید

  % 30
  یک عدد
  20,000
  14,000 تومان
 • نوار قلب ساختمان مفید

  نوار قلب ساختمان مفید

  % 30
  یک عدد
  20,000
  14,000 تومان
 • سرم تراپی ساختمان مفید

  سرم تراپی ساختمان مفید

  % 30
  یک عدد
  12,000
  8,400 تومان
 • تزریقات عضلانی ساختمان مفید

  تزریقات عضلانی ساختمان مفید

  % 30
  یک عدد
  3,000
  2,100 تومان