• تخم مرغ بسته بندی 15عددی مرغانه

  تخم مرغ بسته بندی 15عددی مرغانه

  % 20
  یک عدد
  19,420
  15,400 تومان
 • تخم مرغ 9 عددی مرغانه

  تخم مرغ 9 عددی مرغانه

  % 21
  یک عدد
  17,900
  14,100 تومان
 • تخم بلدرچین 15 عددی تلاونگ

  تخم بلدرچین 15 عددی تلاونگ

  % 2
  یک عدد
 • تخم مرغ بسته20عددی مرغانه

  تخم مرغ بسته20عددی مرغانه

  % 12
  یک عدد
  34,500
  30,300 تومان
 • تخم مرغ رسمی

  تخم مرغ رسمی

  یک عدد
  2,550 تومان
 • تخم بلدرچین

  تخم بلدرچین

  یک عدد
  80,000 تومان
 • تخم مرغ 15 عددی طلقی

  تخم مرغ 15 عددی طلقی

  % 7
  یک عدد
  25,400
  23,400 تومان