• شکلات شیری فرمند (فله )

  شکلات شیری فرمند (فله )

  % 5
  بسته 500 گرمی
  47,000
  44,500 تومان
 • تافی مغزدار میوه ای استایل آناتا (فله ای)

  تافی مغزدار میوه ای استایل آناتا (فله ای)

  % 13
  بسته 500 گرمی
  15,000
  13,000 تومان
 • شکلات تلخ 83% فرمند (فله)

  شکلات تلخ 83% فرمند (فله)

  % 2
  بسته 500 گرمی
  56,000
  54,500 تومان
 • آبنبات مغزدار قلبی پرتقالی   80 گرمی آدرین

  آبنبات مغزدار قلبی پرتقالی 80 گرمی آدرین

  % 10
  یک عدد
  2,000
  1,800 تومان
 • تافی ترش 400 گرمی آدرین

  تافی ترش 400 گرمی آدرین

  % 23
  یک عدد
  10,500
  8,000 تومان
 • دراژه عینکی تانیان

  دراژه عینکی تانیان

  % 28
  یک عدد
  700
  500 تومان
 • آبنبات چوبی میوه ای آدرین

  آبنبات چوبی میوه ای آدرین

  یک عدد
  500 تومان
 • شکلات شیری 23 گرمی فرمند

  شکلات شیری 23 گرمی فرمند

  یک عدد
  2,500 تومان
 • شکلات تلخ 60 % با پودر نارگیل فرمند

  شکلات تلخ 60 % با پودر نارگیل فرمند

  یک عدد
  2,500 تومان
 • شکلات تابلت تلخ 23 گرمی 60 % فرمند

  شکلات تابلت تلخ 23 گرمی 60 % فرمند

  یک عدد
  2,500 تومان
 • شکلات تابلت کالادور شیری فرمند

  شکلات تابلت کالادور شیری فرمند

  % 7
  یک عدد
  14,000
  13,000 تومان
 • آبنبات چوبی میوه ای آدرین

  آبنبات چوبی میوه ای آدرین

  یک عدد
  1,000 تومان