• سس بالزامیک 540گرم دلپذیر

  سس بالزامیک 540گرم دلپذیر

  % 1
  یک عدد
  17,500
  17,300 تومان
 • سس فلفل سبز 474 گرمی گالری

  سس فلفل سبز 474 گرمی گالری

  یک عدد
  14,600 تومان
 • سس فلفل قرمز 474 گرمی گالری

  سس فلفل قرمز 474 گرمی گالری

  یک عدد
  14,600 تومان
 • سس مایونز پرچرب 240 گرمی بیژن

  سس مایونز پرچرب 240 گرمی بیژن

  % 25
  یک عدد
  5,900
  4,400 تومان
 • سس فرانسوی دلپذیر450گرم

  سس فرانسوی دلپذیر450گرم

  % 6
  یک عدد
  11,500
  10,800 تومان
 • سس سالاد هزار جزیره دلپذیر 450 گرم

  سس سالاد هزار جزیره دلپذیر 450 گرم

  % 6
  یک عدد
  11,500
  10,800 تومان
 • سس کچاپ 712 گرمی موشکی دلپذیر

  سس کچاپ 712 گرمی موشکی دلپذیر

  % 5
  یک عدد
  15,800
  14,950 تومان
 • سس مایونز تند چیلی490گرم بیژن

  سس مایونز تند چیلی490گرم بیژن

  % 20
  یک عدد
  12,900
  10,200 تومان
 • سس سیب زمینی 260گرم بیژن

  سس سیب زمینی 260گرم بیژن

  % 21
  یک عدد
  8,000
  6,300 تومان
 • سس سیر 480گرم دلوسه

  سس سیر 480گرم دلوسه

  % 15
  یک عدد
  12,900
  10,900 تومان
 • سس مایونزدبه2000گرم دلوسه

  سس مایونزدبه2000گرم دلوسه

  % 18
  یک عدد
  29,500
  23,950 تومان
 • سس کچاپ تندپت نوور

  سس کچاپ تندپت نوور

  % 20
  یک عدد
  8,800
  7,000 تومان