• ادویه چاشنی گوشت و کباب تروفه20 گرم

  ادویه چاشنی گوشت و کباب تروفه20 گرم

  % 26
  یک عدد
  3,000
  2,200 تومان
 • پودر زنجبیل 20گرمی تروفه

  پودر زنجبیل 20گرمی تروفه

  % 14
  یک عدد
  3,500
  3,000 تومان
 • پودر زنجبیل 70 گرمی پت تروفه

  پودر زنجبیل 70 گرمی پت تروفه

  یک عدد
  4,500 تومان
 • پودر سیر 30 گرمی تروفه

  پودر سیر 30 گرمی تروفه

  % 25
  یک عدد
  4,000
  3,000 تومان
 • آرد نخودچی 50 گرمی تروفه

  آرد نخودچی 50 گرمی تروفه

  % 28
  یک عدد
  3,500
  2,500 تومان
 • پودر دارچین 30 گرمی تروفه

  پودر دارچین 30 گرمی تروفه

  % 35
  یک عدد
  5,000
  3,250 تومان
 • پودر نارگیل 20 گرمی تروفه

  پودر نارگیل 20 گرمی تروفه

  % 28
  یک عدد
  3,500
  2,500 تومان
 • زرد چوبه 250 گرمی جعبه دار تروفه

  زرد چوبه 250 گرمی جعبه دار تروفه

  % 18
  یک عدد
  12,000
  9,800 تومان
 • فلفل قرمز 40 گرمی تروفه

  فلفل قرمز 40 گرمی تروفه

  % 37
  یک عدد
  4,000
  2,500 تومان
 • فلفل سیاه 40 گرمی تروفه

  فلفل سیاه 40 گرمی تروفه

  % 14
  یک عدد
  7,500
  6,400 تومان
 • ادویه چاشنی قورمه سبزی تروفه20 گرم

  ادویه چاشنی قورمه سبزی تروفه20 گرم

  % 21
  یک عدد
  3,200
  2,500 تومان
 • کنجد سفید تروفه 30 گرمی

  کنجد سفید تروفه 30 گرمی

  % 24
  یک عدد
  4,500
  3,400 تومان