فروش ویژه موبایل در استان قم شروع شد (کلیک کنید)

تمام رمز ها و کدهای تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر و PS4 اینجاست!

تمام رمز ها و کدهای تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر و PS4 اینجاست!

در این مطلب میخواهیم تمام رمز ها و کد های تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر و PS4 را برایتان قرار دهیم. بازی جی تی ای وی بدون رمز  و کد تقلب خالی از هیجان هست و لذتی که با استفاده از رمز ها و تقلب ها میتوان در این بازی تجربه کرد به جرات در هیچ بازی نمیتوان تجربه کرد، از ایجاد لحظات شاد و پرشور و هیجان بوسیله رمز ها گرفته تا نجات دادن جانتان در قسمت های سخت بازی و غیره

 

خب بریم سراغ رمز ها و کد های تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر و PS4

در اینجا سعی کردیم هرچه رمز در هرکجای دنیا که وجود داشت و در این بازی قابل استفاده بود را جمع آوری کنیم و برایتان قرار دهیم تمام سایت های خارجی و ایرانی،انجمن ها و کانال های تلگرام را زیر و رو کردیم تا توانستیم این مجموعه کامل از رمز هارا برای شما گیمر های عزیز فراهم کنیم پس در ادامه باما همراه باشید.

رمز های GTA V

رمز ها و کد های تقلب بازی GTA V برای کامپیوتر

کد تقلبتاثیر
SNOWDAYلغزنده شدن خودروها
MAKEITRAINتغییر آب و هوا
SKYDIVEچتر نجات
CATCHMEسریعتر دویدن
TURTLEخون و اسلحه کامل + تعمیر ماشین
SLOWMOصحنه آهسته
PAINKILLERشکست ناپذیری
DEADEYEهدف گیری آهسته
BARNSTORMStunt Planeهواپیمای
BUZZOFFبالگرد Buzzard
TRASHEDخودرو Trashmaster
VINEWOODخودرو Limo
RAPIDGTخودرو Rapid GT
OFFROADموتور سیکلت Sanchez
ROCKETموتور سیکلت PCJ-600
COMETخودرو Comet
BANDITدوچرخه BMX
SKYFALLسقوط آزاد
INCENDIARYگلوله های آتشین
POWERUPافزایش قدرت
LIQUORحالت مستی
FLOATERبدون جاذبه
LAWYERUPکاهش سطح تعقیب
FUGITIVEافزایش سطح تعقیب
TOOLUPاسلحه کامل
HOPTOITپرش زیاد
HOTHANDSدستان انفجاری
HIGHEXگلوله های انفجاری

رمز های موبایلی GTA V

تاثیر کدشماره تلفن
تغییر شکل موبایل۱-۹۹۹-۳۶۷-۳۷۶۷
گلوله های آتشین۱-۹۹۹-۴۶۲-۳۶۳-۴۲۷۹
گلوله های انفجاری۱-۹۹۹-۴۴۴-۴۳۹
مشت های انفجاری۱-۹۹۹-۴۶۸۴-۲۶۳۷
چتر نجات۱-۹۹۹-۷۵۹-۳۴۸۳
ماه گرفتگی۱-۹۹۹-۳۵۶-۲۸۳۷
حالت مستی۱-۹۹۹-۵۴۷-۸۶۱
بازیابی توانایی ها۱-۹۹۹-۷۶۹-۳۷۸۷
حالت آهسته۱-۹۹۹-۷۵۶-۹۶۶
سقوط آزاد۱-۹۹۹-۷۵۹-۳۲۵۵
وسیله BMX۱-۹۹۹-۲۲۶-۳۴۸
وسیله COMET۱-۹۹۹-۲۶۶-۳۸
موتور PCJ-600۱-۹۹۹-۷۶۲-۵۳۸
دوچرخه سانچز۱-۹۹۹-۶۳۳-۷۶۲۳
ماشین RAPIDGT۱-۹۹۹-۷۲۷-۴۳۴۸
لیموزین۱-۹۹۹-۸۴۶-۳۹۶۶۳
ماشین شهرداری۱-۹۹۹-۸۷۲-۴۳۳
هلیکوپتر جنگی۱-۹۹۹-۲۸۹-۹۶۳۳
ماشین DUKE۱-۹۹۹-۳۳۲۸-۴۲۲۷
زیر دریایی۱-۹۹۹-۲۸۲-۲۵۳۷
هواپیما۱-۹۹۹-۳۹۸-۴۶۲۸
هواپیما مدل ۲۱-۹۹۹-۲۲۷۶-۷۸۶۷۶
نشانه گیری آهسته۱-۹۹۹-۳۳۲-۳۳۹۳
شکست ناپذیری۱-۹۹۹-۷۲۴-۶۵۴-۵۵۳۷
حرکات آهسته۱-۹۹۹-۷۵۶۹-۶۶
سلامتی و مهمات کامل۱-۹۹۹-۸۸۷-۸۵۳
سریع دویدن۱-۹۹۹-۲۲۸-۸۴۶۳
افزایش سطح تعقیب

کاهش سطح تعقیب

۱-۹۹۹-۳۸۴۴-۸۴۸۳

۱-۹۹۹-۵۲۹۹-۳۷۸۷

تغییر آب و هوا۱-۹۹۹-۶۲۵-۳۴۸-۷۲۴۶
لغزنده شدن خودروها۱-۹۹۹-۷۶۶-۹۳۲۹

رمز ها و کدهای تقلب GTA V برای PS4

کد تقلبتاثیر
مثلث ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، دایره ، چپمست شدن
راست ، مربع ، ضربدر ، چپ ، R2 ، R1 ، چپ ، راست ، راست ، L1 ، L1 ، L1انفجار خیلی  بزرگ
راست ، چپ ، ضربدر ، مثلث ، R1 ، دایره ، دایره ، دایره ، L2زور بیشتر (مشت و لگد قوی تر)
راست ، چپ ، ضربدر ، مثلث ، R1 ، دایره ، دایره ، دایره ، L2سریعتر دویدن
چپ ، چپ ، L1 ، راست ، راست ، R2 ، چپ ، L2 ، راستسریع شنا کردن
R1 ، L1 ، مربع ، R1 ، چپ ، R1 ، R2 ، چپ ، مربع ، راست ، L1 ، L1گلوله های آتیشی
راست ، ضربدر ، راست ، چپ ، راست ، R1 ، راست ، چپ ، ضربدر ، مثلثشکست ناپذیری
R1 ، R1 ، دایره ، R2 ، راست ، چپ ، راست ، چپ ، راست ، چپکم شدن ستاره های تحت تعقیب
R1 ، R1 ، دایره، R2 ، چپ ، راست ، چپ ، راست ، چپ ، راستزیاد شدن ستاره های تحت تعقیب
دایره ، L1 ، مثلث ، R2 ، ضربدر ، مربع ، دایره ، راست ، مربع ، L1 ، L1 ، L1جون + اسلحه کامل
ضربدر ، ضربدر ، مربع ، L1 ، R1 ، ضربدر ، راست ، چپ ، ضربدربالا رفتن توانایی‌ ها
R2 ، R1 ، L2 ، L1 ، چپ ، راست ، چپ ، راست ، R2 ، R1 ، L2 ، L1 ، چپ ، راست ، چپ ، راستسقوط ازاد
مربع ، R1 ، L2 ، مثلث ، چپ ، مربع ، L2 ، راست ، ضربدرحرکت کند
مثلث ، چپ ، راست ، راست ، مربع ، R1 ، R2حرکت تند
دایره ، راست ، L2 ، L1 ، چپ ، L1 ، L1 ، R1 ، چپ ، چپ ، ضربدر ، مثلثهواپیما
چپ ، چپ ، مثلث ، مثلث ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، R2 ، R1پرش بلند
چپ ، راست ، R2 ، R2 ، R1 ، L2 ، L1 ، چپ ، چپ ، راست ، L1چتر نجات
مثلث ، R2 ، چپ ، L1 ، صربدر ، راست ، مثلث ، پایین ، مربع ، L1 ، L1 ، L1اسلحه
R2 ، ضربدر ، L2 ، L2 ، L2 ، L1 ، L1 ، مربعتغییر آب و هوا
چپ ، چپ ، L1 ، R1 ، L1 ، راست ، چپ ، L1 ، چپکم شدن جاذبه
مثلث ، R1 ، R1 ، چپ ، L1 ، R2 ، L1 ، R1لغزندگی ماشین ها
چپ ، چپ ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، دایره ، مثلث ، R2 ، R1دوچرخه BMX
دایره، دایره، L1، دایره، دایره، دایره،R1 ، L2, L1، مثلث، دایره ، مثلثهلیکوپتر
دایره ، L1 ، چپ ، L2 ، R1 ، ضربدر ، L1 ، R1 ، دایره ، ضربدرخودرو گلف
R1 ، دایره ، R2 ، راست ، L2 ، L1 ، ضربدر ، ضربدر ، مربع ، R1ماشین دو در
راست ، چپ ، R1 ، R1 ، R1 ، چپ ، مثلث ، مثلث ، ضربدر ، دایره ، L1 ، L1هواپیما سم پاشی
R2 ، راست ، L2 ، چپ ، چپ ، L1 ، R1 ، دایره ، راستماشین لیموزین
R1 ، راست ، چپ ، راست ، R2 ، چپ ، راست ، مربع ، راست ، L1 ، L1 ، L2موتور PCJ-600
L1 ، R2 ، دایره ، راست ، R1 ، L1 ، راست ، چپ ، دایره ، R2ماشین RapidGT

کد تقلب gta v

امیدوارم در این مطلب تمامی رمز ها و کد های تقلب GTA V قرار گرفته باشه تا گیمرهای عزیز بتوانند به راحتی به تمام رمز های موجود دسترسی پیدا کنند اگر موردی جا افتاده بود در قسمت نظرات همین بخش باما در میان بگذارید.

دیدگاه کاربران
 • Ali 14 اسفند 1398 / 2:07 ق.ظ

  دمتون گرم کامل ترین مجموعه رمز gta v بود که تاحالا دیدم مرسی ممنون

  • khakbazan 14 اسفند 1398 / 3:53 ب.ظ

   خواهش میکنم دوست عزیز

 • ابوالفضل 7 فروردین 1399 / 9:30 ب.ظ

  سلام عالی بود تا حالا رمز به این خوبی وکاملی ندیده بودم دمتون گرم

  • khakbazan 10 فروردین 1399 / 6:37 ب.ظ

   سلام ، خواهش میکنم دوست عزیز خوشحالیم که این پست مفید بود براتون

 • amir 16 فروردین 1399 / 8:15 ب.ظ

  سلام واقعن ممنون خیلی رمزهای شما کامل هستن به امید موفقیت شما

  • khakbazan 21 فروردین 1399 / 3:29 ق.ظ

   سلام ممنون دوست عزیز

 • حمیدرضا 19 فروردین 1399 / 1:05 ق.ظ

  سلام .خیلی ممنون .واقعا کاملترین مجموعه رمزایی بود که دیدم .دمتون گرم

  • khakbazan 21 فروردین 1399 / 3:29 ق.ظ

   سلام ممنون از شما 🙂

 • Farzam 20 فروردین 1399 / 5:37 ق.ظ

  مرسی رمزاتون عالین ولی میشه رفز شماره ای درست شدن ماشین هم بزارید

  • khakbazan 21 فروردین 1399 / 3:29 ق.ظ

   سلام ممنون ، چشم حتما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان